Huseyin Akin

Ubuntu’da Oracle JDK kurulumu

January 03, 2020

Öncelikle sistemimize uygun kurulum dosyası jdk-8u66-linux-x64.tar.gz Oracle sitesinden indiriyoruz.

Terminalde indirmek isterseniz wget —no-check-certificate —no-cookies —header “Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie” http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u66-b17/jdk-8u66-linux-x64.tar.gz wget ile indirebilirsiniz. Downloads dizinine indirdiğimiz dosyayı cd /opt/ && sudo tar -zxvf /home/huseyin/Downloads/jdk-8u66-linux-x64.tar.gz ile /opt pathine açalım. Alttaki komutlar ile java kurulumu gerçekleştiriyoruz. sudo update-alternatives —install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.066/bin/java 100 sudo update-alternatives —install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.066/bin/javac 100 Eğer sisteme daha önceden java kurulmuş ise sudo update-alternatives --config java ile varsayılanı seçebilirsiniz.